Brainjumps voor onderwijsondersteuning, bijles & coaching

Herkent u één of meerdere van onderstaande (knel)punten bij uw kind...

 • Heeft uw kind moeite met rekenen, taal , spelling, (begrijpend) lezen…?
 • Is automatiseren lastig?
 • Is uw kind slim en gaat leren toch moeizaam?
 • Is er vermoeden van dyslexie? Kijk dan eens of de Kernvisie methode iets voor uw kind kan zijn?
 • Is er vermoeden van dyscalculie?
 • Heeft uw kind last van faalangst?
 • Denkt uw kind wat negatief over zijn/haar talenten, kwaliteiten en intelligentie?
 • Heeft uw kind moeite met sociale vaardigheden, goede manieren, assertiviteit en omgaan met pesten en plagen?
 • Is uw kind "angstig" voor de (Cito) -toetsen?
 • Heeft uw kind hulp nodig bij het maken, leren of plannen van huiswerk?
 • Heeft uw kind hulp nodig bij het maken van een werkstuk of presentatie?
 • Zijn er concentratieproblemen?
 • Werken de linker– en rechterhersenhelft (nog) niet goed samen?
 • Of heeft uw kind andere problemen bij het leren?

Uw kind is van harte welkom.

Neem vrijblijvend contact op, om te kijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.
Copyright 2016 Brainjumps