Brainjumps maakt leren weer leuk!

U maakt zich misschien zorgen om uw kind. U ziet dat uw kind het (soms) niet gemakkelijk heeft op school met 1 of meerdere vakken en daardoor (steeds) minder lekker in zijn/ haar vel komt te zitten.

Of u heeft het idee dat de lesstof / manier van lesgeven op school niet helemaal aansluit bij uw kind. Het basisonderwijs is helaas niet altijd even passend als we zouden willen. Ieder kind is uniek en heeft ook zijn eigen manier van leren en ontwikkelen. 

U zou uw kind graag willen helpen, maar weet niet goed hoe u dat moet aanpakken of u heeft dat allang geprobeerd, maar het extra oefenen levert thuis vooral strijd op en daar heeft u geen zin meer in.

Ik kan u en uw kind helpen!

Op een leuke en ontspannen manier gaan we samen de lastige dingen aanpakken!   

Thuis komt er weer rust en tijd voor gezelligheid. Tijdens een traject bij Brainjumps ontdekt uw kind dat leren ook op andere manieren kan en dat het zelfs leuk kan zijn! Uw kind ontdekt dat hij/ zij het wel kan, het zelfvertrouwen neemt toe, uw kind zit weer lekkerder in zijn/ haar vel.

Klik op bovenstaande dieren voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op, om te bespreken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.                                                                                              

                             Ik  kan u helpen!

                       -Is er vermoeden van dyslexie?

                       -Merkt u dat uw kind op                         school of thuis moeite heeft                          met bepaalde vakken en/of                         vaardigheden?

                       -Heeft uw kind moeite met                         leren?

                       -Levert het extra oefenen of                         huiswerk maken thuis stress                         op?

                       -Heeft uw kind moeite met                         plannen?

                       -Denkt uw kind dat hij /zij het                         toch niet kan?

                       -Is uw kind wat faalangstig? Of                         kan uw kind zich niet zo goed                         concentreren?

                       -Heeft uw kind hulp nodig bij                         het maken van een                         presentatie?

                       -Raakt uw kind in de stress bij                         het maken van toetsen?

                       -Gaat uw kind goed                         voorbereid naar de                         middelbare school?


Copyright 2016 Brainjumps