Faalangst en concentreren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Zeker in Balans’ faalangsttraining

Faalangst reductie en sterker staan training. Ook voor een positiever zelfbeeld.

Faalangst is er in vele maten, van een klein beetje tot heel erg veel. Een beetje spanning is gezond, dat helpt je kind een goede prestatie te leveren. Maar als de stress zo hoog oploopt dat je kind er fysieke klachten van krijgt (buik of hoofdpijn, zweten, etc.) of zelfs af en toe een black-out, dan moet je ingrijpen.

De Zeker in Balans training is een effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan. De training is niet alleen geschikt voor kinderen met (eventuele) faalangst, maar ook geschikt voor het bewerkstelligen van een positief zelfbeeld bij uw kind. Uw kind zal zien dat er altijd iets bij jezelf te vinden is waar je trots op kan en mag zijn.

De faalangsttraining is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

 • Leren omgaan met faalangst; Door de Rationele Emotieve Therapie (de RET) wordt er geleerd hoe men het gevoel kan beinvloeden door helpende gedachte.
 • Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan; Er wordt ook aandacht besteed aan de lichaamshouding. Door STERK STAAN kan pesten worden voorkomen. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.
 • Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. We gaan leren wat de invloed hiervan is op je gevoel.
 • Braingym oefeningen: Braingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut.
 • Niet helpende strategieën opsporen en omzetten naar helpende strategieën. Zodat je je eigen krachten ontdekt en meer zelfvertrouwen krijgt in je eigen kunnen.
 • Je eigen kwaliteiten ontdekken en leren hoe je die kunt inzetten in lastige situaties.
 • Gevoelens herkennen en leren bespreken.

De training is voor kinderen van +/- 8 t/m 12 jaar.

Deze individuele training wordt helemaal afgestemd op uw kind.

Opbouw training:

- Aanmelding (kan telefonisch of per mail)

- Intakegesprek (kennismaking, hulpvraag vaststellen, uitleg inhoud training)

- +/- 8 trainingsbijeenkomsten van 50 min.

- Evaluatiegesprek met de ouders, indien gewenst.


Contact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b)


Concentreren kun je leren.

Deze maatschappij vraagt heel veel van kinderen. Kinderen krijgen de hele dag veel prikkels binnen. Ze hebben vaak al veel aan hun hoofd en dan moeten ze zich ook nog goed concentreren op school in de drukke klas. Niet gek dat concentreren niet altijd even goed lukt.

Is een concentratieprobleem het probleem op zich? Je kunt je afvragen of er misschien iets schuil gaat achter het concentratieprobleem. We gaan op zoek of er wellicht achterliggende factoren zijn die zorgen voor concentratie problemen. Te denken valt aan:

 • motivatieproblemen
 • faalangst
 • "verkeerde" voeding
 • (zorgen om de) thuissituatie
 • leerstof die niet aansluit bij het niveau van het kind (te moeilijk / te makkelijk)
 • leerstof die aangeboden wordt op een manier die niet aansluit bij de leerstijl van uw kind
 • omgevingsfactoren (lawaai in de klas/ de hoeveelheid spullen op je tafeltje in de klas/ de verlichting/ de temperatuur/ ventilatie)
 • de rol van de leerkracht
 • genoeg ontspanningsmomenten tussendoor?
 • is er duidelijkheid en structuur?
 • actieve reflexen

Op een begrijpelijke manier voor kinderen ga ik uitleggen wat prikkelverwerking is en ze er bewust van maken dat ze zelf bepaalde prikkels kunnen reguleren of juist kunnen stimuleren.

We gaan uitzoeken of je:

 • Hyperactief en onderprikkeld bent
 • Hyperactief en overprikkeld bent
 • Passief en onderprikkeld bent
 • of passief en overprikkeld bent

We gaan samen op zoek naar activerende of kalmerende oefeningen die bij jou passen om je concentratie te verbeteren.

We gaan spelletjes doen om onrust en spanning te verminderen.

We gaan aan de slag met reactie, bewegings -en concentratiespelletjes/ oefeningen.

Ook kunnen er oefeningen gedaan worden vanuit de reflex- integratie, mocht dit nodig zijn. Wat dat is lees je hier .

Ik leer je wat focussen is en leg uit waarom dat zo belangrijk is als je dat kunt.

Concentratieproblemen zijn niet zomaar opgelost, het is een kwestie van heel veel oefenen en consequent volhouden.


Denk eventueel ook eens aan massage, mindfulness en yoga. Het is bewezen dat dit een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de concentratie.