Werkwijze

* Wanneer u interesse heeft of meer informatie wilt hebben kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een intakegesprek. Bel , mail of vul het contactformulier in.

* Het intakegesprek is gratis en duurt ongeveer een half uur. Het is aan u of u met of zonder uw kind komt. ( Wat u het prettigst vindt). Tijdens het intakegesprek bespreken we welke problemen ervaren worden en welk(e) doel(en) u voor ogen heeft. Ik geef aan welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de begeleiding. We gaan samen kijken wat het beste bij uw kind zou kunnen passen. Het is fijn als u het meest recente rapport kan meenemen en als het kind ooit onderzocht is, dat u dan ook het onderzoeksrapport meeneemt (of de samenvatting / conclusie).

* Na het intakegesprek is het aan u of u wel of niet met uw kind een begeleidingstraject bij Brainjumps start. U kan dat ter plekke beslissen, maar uiteraard mag u daar ook nog even over nadenken en op een later tijdstip het besluit nemen.

* Wanneer u besluit een begeleidingstraject bij Brainjumps te starten, wordt er een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de meest recente gegevens van school meegenomen en eventueel worden er door Brainjumps aanvullende "toetsen" afgenomen om de beginsituatie goed in beeld te hebben. Wanneer de kern van het (leer)probleem gevonden is gaan we met een speciaal op het kind afgestemd plan aan het werk. De begeleiding is maatwerk, want alle kinderen zijn uniek, geen enkel kind is hetzelfde.

* De begeleiding is 1 op 1. Op deze manier krijgt uw kind alle aandacht en kan de begeleiding ook helemaal op uw kind worden afgestemd.

* De duur van de begeleiding hangt af van hoe groot de problemen zijn en aan hoeveel punten er gewerkt moet worden. Na het opstellen van het plan van aanpak, kan ik u een inschatting geven van de duur van het traject.

* Na een aantal weken plannen we een kort evaluatiegesprek in, waarin we met elkaar de groei van het kind bekijken. Zijn de doelen bereikt dan is de begeleiding klaar. Zijn de doelen niet bereikt, dan kijken we samen hoe dit komt en bespreken we hoe we de begeleiding verder voort gaan zetten of niet.

* Begeleidingen vinden plaats in de praktijk van Brainjumps te Scharendijke, maar online via Zoom zijn er ook mogelijkheden.


Wat biedt Brainjumps nog meer...

Naast de (leer) begeleiding die ik bied, kan uw kind bij Brainjumps ook terecht voor:

Diverse (groeps)trainingen

Op het gebied van faalangst, concentratie, mindset, voorbereiding op de brugklas en Ik leer leren. Deze trainingen zijn zowel individueel als in een klein groepje te volgen.

Huiswerkbegeleiding

Van groep 5 t/m de tweede klas middelbare school.

Heeft u thuis geen tijd om uw kind te helpen bij zijn of haar huiswerk, of heeft u geen zin om de strijd iedere keer aan te gaan...

  • Ik kan uw kind helpen bij het leren plannen van het huiswerk.
  • Ik kan het huiswerk samen met uw kind maken en waar nodig extra uitleg geven over de dingen die uw kind lastig vindt.
  • Ik kan uw kind helpen bij het leren van een toets.
  • Ik kan uw kind ondersteunen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of presentatie.

Contact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b)