Wie ben ik?

Mijn naam is Petra de Groot. Ik ben 40 jaar, moeder van twee dochters en woon in Ellemeet (Schouwen-Duiveland). Ik ben leerkracht basisonderwijs en o.a Psychomotorisch kindercoach. Van 2002 tot februari 2018 ben ik werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs op Schouwen-Duiveland.

Begin 2016 ben ik naast mijn baan als leerkracht begonnen met het opstarten van Brainjumps. Sinds februari 2018 werk ik volledig in mijn eigen onderwijspraktijk. Mijn passie is kinderen met leerproblemen door middel van extra aandacht, goed afgestemde instructie en begeleiding weer op de goede weg te helpen. Ze te laten ervaren dat ze het wel kunnen, een kind weer zien stralen, omdat hij of zij “het snapt” en ze de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen, op ieder moment en overal.

Er zijn kinderen die op school niet zo goed mee kunnen komen. Niet voor alle kinderen is ons huidige onderwijs zo passend. Ik wil kinderen met leerproblemen weer op de goede weg helpen en ze begeleiden om hun leerprestaties en zelfvertrouwen te verbeteren.

'Kinderen op weg helpen naar de top van hun eigen kunnen.'

Met mijn jarenlange ervaring als leerkracht en aanvullende opleidingen kan ik 1 op 1 een kind extra aandacht en passender onderwijs/ begeleiding bieden. Ieder kind is anders, daarom wordt de hulp die ik bied ook op ieder kind persoonlijk afgestemd. Hierdoor krijgen ze weer plezier in het leren, het zelfvertrouwen groeit en dit heeft vaak een positieve weerslag op het sociale en emotionele functioneren.


Leren wordt weer een feestje!!!


Opleidingen en trainingen die ik gevolgd heb:

* Pabo

* Kweekvijver voor leidinggevende

* Psychomotorich Kindercoach

* Kanjertraining

* Kernvisie methode coach

* Braingym

* Jamara rekencoach

* Faalangstreductie trainer "Zeker in Balans"

* Training "Concenteren kun je leren"

* Rekenbootcamp trainer

* Rekenremedie specialist

* Bal-a-vis-X

* Taal in Blokjes

* Coachend voor de klas

* Ik leer leren trainer

* Spellingster specialist

* Visueel screener

* Schateiland expeditie

* Reflexintegratie methode RMT, Rhythmic Movement Training

* Ik ben 9 specialist

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment bezig met de opleiding; kindertekeningen beter leren lezen en begrijpen.


Contact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b)