Leerproblemen.

Het kan zijn dat de lesstof / manier van lesgeven op school niet helemaal aansluit bij uw kind en dat uw kind daardoor problemen ervaart bij een bepaald vak. Bijvoorbeeld bij rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen.

Wanneer de kern van het (leer)probleem gevonden is ga ik met een speciaal op het kind afgestemd plan aan het werk. De begeleiding is maatwerk, want alle kinderen zijn uniek, geen enkel kind is hetzelfde.

De begeleiding is 1 op 1. Op deze manier krijgt uw kind alle aandacht en kan de begeleiding ook helemaal op uw kind worden afgestemd. Meer weten over de werkwijze? Klik dan hier .

Meer weten over hoe ik bij een bepaald vak te werk ga, klik dan op één van onderstaande afbeeldingen.

Spelling en lezen rekenen Bewegend leren

Contact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b.).