Spelling en Taal.

Spelling is het foutloos kunnen schrijven van woorden, maar ook de werkwoordspelling goed kunnen toepassen. Kinderen met spelling-problemen hebben vaak moeite met het onthouden van alle spellingregels en ook moeite met het opslaan van de juiste woordbeelden in het geheugen. Ik kan uw kind hierbij helpen. Naast dat ik gebruik maak van de woordpakketten en regels die de kinderen op school aangeboden krijgen, werk ik met de methode Taal in Blokjes en de Kernvisie methode. Taal in Blokjes maakt, met gebruik van kleur, de spelling van woorden en de regels veel inzichtelijker en overzichtelijker. Klik hier voor meer informatie over Taal in Blokjes. De Kernvisie methode werkt met het leren opslaan van de juiste woordbeelden. Klik hier voor meer informatie over de Kernvisie methode.

Bij Taal gaat het vooral over zinnen ontleden zoals; de persoonsvorm, het onderwerp en lijdendvoorwerp kunnen vinden in een zin. Woordbenoemen; wat is een lidwoord, zelfstandig naamwoord, of aanwijzend voornaamwoord? Maar ook woordenschat en het gebruik van leestekens bij bijvoorbeeld de directe en indirecte reden. Kortom ook heel veel onderdelen die best ingewikkeld kunnen zijn.


Lezen en begrijpend lezen.

Er is een duidelijk verschil in leesproblemen . Het ene kind heeft moeite met het technisch lezen, hiermee wordt het snel en correct kunnen lezen van een tekst (AVI) en /of van losse woorden (DMT)bedoeld. Een ander kind heeft moeite met het begrijpen van wat hij/zij leest, het begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is op de basisschool een apart vak waarin de kinderen strategieen krijgen aangeleerd, zodat ze onder andere een tekst beter kunnen begrijpen, ze de informatie uit de gelezen tekst kunnen toepassen bij diverse opdrachten en ze leren de hoofd-en bijzaken van elkaar te scheiden. Begrijpend lezen is erg belangrijk! Bij het leren van toetsen, maar ook bij de "verhaaltjessommen" van rekenen wordt er een beroep gedaan op het begrijpend lezen. Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? Ik kan helpen alle strategieen (weer) inzichtelijk te maken. Volgens een stappenplan, dat ik heb ontwikkeld, leer ik uw kind hoe hij/zij een tekst of verhaalsom moet aanpakken, hierdoor krijgt hij/zij meer overzicht en wordt het verwerken van de tekst een stuk gemakkelijker. Ook besteden we aandacht aan signaalwoorden, verwijswoorden en de woordenschat. Begrijpend lezen wordt een stuk gemakkelijker!

Wil je liever begrijpend lezen komen trainen in een groepje? Dat kan ook! Met de groepstraining "Alle teksten beter kunnen lezen en begrijpen." Kijk in de agenda van de groepstrainingen wanneer deze gepland staat. Of geef je hier direct op.


Om het technisch lezen te verbeteren moet uw kind vooral veel "leeskilometers" maken. Wel kan het zo zijn dat bepaalde "hulpjes" het lezen makkelijker maakt voor uw kind. Hierbij valt te denken aan:

  • Teksten vergroten, zodat de letters beter te zien zijn.
  • Het boek neerleggen op een standaard, zodat de lichtinval anders wordt en uw kind de tekst beter ziet.
  • Een leesliniaal met of zonder kleur kan er voor zorgen dat uw kind de tekst beter ziet staan.
  • En misschien heeft uw kind baat bij het speciale dyslexie lettertype.

Om er achter te komen of een van bovenstaande aanpassingen er voor kunnen zorgen dat uw kind beter kan gaan lezen kunt u een afspraak maken en testen we wat voor uw kind fijn is.

Ook kan het zo zijn dat de oogmotoriek/ oogsamenwerking niet optimaal is, waardoor leesproblemen ontstaan. Hiervoor kan een visuele screening worden afgenomen.