Visuele Screening

Heeft uw kind moeite met leren, lezen, schrijven of concentratie? Dan is het raadzaam om een oog-volg probleem uit te sluiten. Wanneer de ogen onjuist met elkaar samenwerken, kan een kind last hebben van:

* vermoeidheid/ nekklachten

* hoofdpijn en/ of branderige ogen

* concentratie- en/ of gedragsproblemen

* 'dansende' letters

* slordig handschrift

* omdraaien van cijfers, letters of woorden

* slecht ruimtelijk inzicht

* slecht begrijpend lezen

* langzaam spellend en traag leestempo

* hoofd schuin houden tijdens lezen/ studeren

* een korte werkafstand (neus in het boek)

* coordinatieproblemen

* verstoorde balans en evenwicht

De oorzaak van deze klachten kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.


Kijken doen we met onze ogen en zien doen we met onze hersenen.

Als iemand scherp ziet wordt er vaak vanuit gegaan dat zo iemand ook goed ziet. Scherp zien is daarbij maar een onderdeel. Het is daarnaast vooral van belang dat de ogen goed kunnen volgen, richten en samenwerken. Bij onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het ene oog niet met dat van het andere oog. De verwerking van visuele informatie verloopt niet goed in de hersenen en dat kan voor allerlei klachten zorgen.

fixatie disparatie


Meestal is iemand zich helemaal niet bewust van het probleem, de hersenen compenseren de ongelijkheden zo goed als ze kunnen. Alledaagse handelingen kosten alleen veel meer energie.

Met behulp van visuele screening kan in beeld gebracht worden, waar het misgaat in de visuele verwerking. Met een bioptor wordt er        gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samenwerken zodat er een goed beeld gevormd kan worden. Vervolgens vindt er een visueel- motorische onderzoek plaats waarbij gekeken wordt naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accomoderen.

Mocht er sprake zijn van 'visuele stress' dan wordt er een plan van aanpak gemaakt met gerichte oefeningen om de ogen te trainen, zodat ze beter gaan samenwerken. Of ik verwijs u door naar een functioneel (gedrags) optometrist.

de bioptorContact opnemen (vermeld uw telefoonnum a.u.b)