Concentreren kun je leren

Deze maatschappij vraagt heel veel van kinderen. Kinderen krijgen de hele dag veel prikkels binnen. Ze hebben vaak al veel aan hun hoofd en dan moeten ze zich ook nog goed concentreren op school in de drukke klas. Niet gek dat concentreren niet altijd even goed lukt.

Is een concentratieprobleem het probleem op zich? Je kunt je afvragen of er misschien iets schuil gaat achter het concentratieprobleem. We gaan op zoek of er wellicht achterliggende factoren zijn die zorgen voor concentratie problemen. Te denken valt aan:

 • motivatieproblemen
 • faalangst
 • "verkeerde" voeding
 • (zorgen om de) thuissituatie
 • leerstof die niet aansluit bij het niveau van het kind (te moeilijk / te makkelijk)
 • leerstof die aangeboden wordt op een manier die niet aansluit bij de leerstijl van uw kind
 • omgevingsfactoren (lawaai in de klas/ de hoeveelheid spullen op je tafeltje in de klas/ de verlichting/ de temperatuur/ ventilatie)
 • de rol van de leerkracht
 • genoeg ontspanningsmomenten tussendoor?
 • is er duidelijkheid en structuur?
 • actieve reflexen

Op een begrijpelijke manier voor kinderen ga ik uitleggen wat prikkelverwerking is en ze er bewust van maken dat ze zelf bepaalde prikkels kunnen reguleren of juist kunnen stimuleren.

We gaan uitzoeken of je:

 • Hyperactief en onderprikkeld bent
 • Hyperactief en overprikkeld bent
 • Passief en onderprikkeld bent
 • of passief en overprikkeld bent

We gaan samen op zoek naar activerende of kalmerende oefeningen die bij jou passen om je concentratie te verbeteren.

We gaan spelletjes doen om onrust en spanning te verminderen.

We gaan aan de slag met reactie, bewegings -en concentratiespelletjes/ oefeningen.

Ik leer je wat focussen is en leg uit waarom dat zo belangrijk is als je dat kunt.

Je ouders kunnen handige tips meekrijgen en ook voor je juf of meester heb ik eventueel tips voor in de klas.

Concentratieproblemen zijn niet zomaar opgelost, het is een kwestie van heel veel oefenen en consequent volhouden.


Denk eventueel ook eens aan massage, mindfulness en yoga. Het is bewezen dat dit een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de concentratie.

contact opnemen