Informatie voor scholen

Begeleiding op school onder schooltijd.

In het kader van passend onderwijs kan de school extra begeleiding inkopen voor kinderen, die daarvoor in aanmerking komen. Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling passende ondersteuning te bieden. Heeft een kind een arrangement toegewezen gekregen dan kan de school mij benaderen voor individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes onder schooltijd. Hiervoor gelden andere tarieven dan voor ouders die de begeleiding zelf bekostigen.