Taal in Blokjes

  • Heeft uw kind moeite met het bijhouden van het leestempo in de klas?
  • Maakt uw kind veel fouten tijdens het maken van een dictee tijdens spelling?

Om dyslectische kinderen of zwakke lezers en/of spellers nog beter te kunnen begeleiden werk ik met de F&L methode. De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode Taal in Blokjes leert kinderen om alsnog, opnieuw of beter te leren technisch lezen en spellen.

Taal in Blokjes wordt ingezet bij kinderen die (ernstige) problemen ondervinden met het aanvankelijk leesproces of met het voortgezet technisch lezen.

                            

Doelgroep:

  • Kinderen met (ernstige )lees- en spellingsproblemen/ moeilijkheden.
  • Dyslectische kinderen.

De meeste leerlingen, waarbij later sprake is van dyslexie, vallen al op in groep 2 en 3. Hoe eerder je serieus begint aan het wegwerken van een taalachterstand hoe beter.

Je hoeft helemaal niet te wachten tot er een dyslexieverklaring ligt. Dan kan de achterstand en de daarbij ontstaande frustratie al veel te veel zijn opgelopen.

Herhalen van de bestaande stof is niet (altijd) voldoende.

Bij deze methode wordt gewerkt met kleuren voor medeklinkers, korte klinker, lange klinkers en tweetekenklanken. De klanken worden aan beelden gekoppeld. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt.

Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Kinderen bouwen met blokjes de woorden waardoor het auditieve (het horen van de klanken) visueel wordt ondersteund. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend. Ervaring leert dat kinderen minder letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord.

                           

Naast speelse oefeningen met blokjes zijn er springpleinen (waarbij van klank (letter) naar klank (letter) wordt gesprongen) en zijn er spellen. Ook zijn er een werkbladen waaruit oefeningen worden gemaakt. Zo kleuren de kinderen onder andere woorden met markers in dezelfde kleuren als de blokjes.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze methode goede resultaten oplevert.

In 2017 heb ik de cursus Taal in Blokjes gevolgd. Hierdoor ben ik gecertificeerd om kinderen te begeleiden met deze methode. Meer info www.taalinblokjes.nl


Contact opnemen (vermeld uw telefoonnummer a.u.b).